علیرضا دبیر

کشتی ماقبل فینال علیرضا دبیر در المپیک2000 سیدنی در مقابل تری براندز از امریکا


توضیحات


نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:  

آدرس ایمیل :  
 

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

المپیک سه