علیرضا حیدری

کشتی رده بندی علیرضا حیدری در مسابقات المپیک 2004 اتن در مقابل دنیل کورمیر از امریکا در وزن 96


توضیحات


نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:  

آدرس ایمیل :  
 

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

المپیک سه