خداحافظی توتی از دنیای فوتبال

فیلم خداحافظی فرانچسکو توتی اسطوره باشگاه ااس رم از دنیای فوتبال


توضیحات

شما قطعا با دیدن این فیلم ناراحت خواهید شد .توتی دوسن داشتنی در میان انبوهی از هواداران و بزرگان باشگاه ااس رم از فوتبال خداحافظی کرد


نظرات و پیشنهادات :

موضوع :  

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:  

آدرس ایمیل :  
 

متن :  

تصویر امنیتی:

لطفا تا ثبت شدن فرم و نمایش عبارت تایید شکیبا باشید.

المپیک سه